ถนนกัลปพฤกษ์ทรุดตัว การจราจรติดขัด จร.แนะไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยง

Started by junjao, February 11, 2019, 12:21:52 pm

Previous topic - Next topic

junjao

ถนนกัลปพฤกษ์ทรุดตัว การจราจรติดขัด จร.แนะไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยง

เกิดถนนทรุดตัว บนถนนกัลปพฤกษ์ ช่วงก่อนถึงร้านส้มตำเจ้าคุณ 1 ช่องทาง ทำให้การจราจรจากบนถนนกัลปพฤกษ์ ขาออกจากสาทรมุ่งหน้า ถนนกาญจนาภิเษก ติดขัดรถไปช้าสลับนิ่ง แนะไม่จำเป็นให้เลี่ยง...

Source: ถนนกัลปพฤกษ์ทรุดตัว การจราจรติดขัด จร.แนะไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยง