ศิษย์เก่าจุฬาฯ 2513 รวมใจสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม

Started by junjao, January 14, 2021, 12:32:51 am

Previous topic - Next topic

junjao

ศิษย์เก่าจุฬาฯ 2513 รวมใจสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความประทับใจของน้องพี่รั้วจามจุรี โดยกลุ่ม "น้องใหม่จุฬาฯ 2513" นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จาก 13 คณะ (ในสมัยนั้น) ได้รวมพลังจัดกิจกรรมหลากหลาย

Source: ศิษย์เก่าจุฬาฯ 2513 รวมใจสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม