เกาหลีอึ้ง...น้ำมันอะโวคาโดไทย งานวิจัยรับอนาคตผลผลิตล้นตลาด

Started by junjao, June 12, 2019, 12:20:45 am

Previous topic - Next topic

junjao

เกาหลีอึ้ง...น้ำมันอะโวคาโดไทย งานวิจัยรับอนาคตผลผลิตล้นตลาด

เกษตรกรในพื้นที่ อ.พบพระ จ.ตาก ปลูกอะโวคาโดกันมาก โดยเฉพาะสายพันธุ์แฮสส์ เพราะรสชาติอร่อยที่สุด ว่ากันว่าเป็นที่ต้องการของตลาด แต่หลังผลผลิตเริ่มออกกลับขายไม่ได้ราคาตามที่หวัง

Source: เกาหลีอึ้ง...น้ำมันอะโวคาโดไทย งานวิจัยรับอนาคตผลผลิตล้นตลาด